🔵لیست نمایندگان بخش بانوان استان ها و مناطق آزاد سبک میکس کیک بوکسینگ ایران:

⚫۱. استان آذربایجان شرقی (تبریز)

🔴

⚫۲. استان آذربایجان غربی (ارومیه)

🔴

⚫۳. استان اردبیل (اردبیل)

🔴

⚫۴. استان اصفهان (اصفهان)

🔴

⚫۵. استان البرز (کرج)

🔴

⚫۶. استان ایلام (ایلام)

🔴

⚫۷. استان بوشهر (بندر بوشهر)

🔴باران بحرینی

⚫۸. استان تهران (تهران)

🔴صفورا یعقوب زاده

⚫۹. استان چهارمحال و بختیاری (شهرکرد)

🔴

⚫۱۰. استان خراسان جنوبی (بیرجند)

🔴

⚫۱۱. استان خراسان رضوی (مشهد)

🔴

⚫۱۲. استان خراسان شمالی (بجنورد)

🔴

⚫۱۳. استان خوزستان (اهواز)

🔴

⚫۱۴. استان زنجان (زنجان)

🔴مهسا ابراهیمی

⚫۱۵. استان سمنان (سمنان)

🔴

⚫۱۶. استان سیستان و بلوچستان (زاهدان)

🔴

⚫۱۷. استان فارس (شیراز)

🔴

⚫۱۸. استان قزوین (قزوین)

🔴

⚫۱۹. استان قم (قم)

🔴

⚫۲۰. استان کردستان (سنندج)

🔴

⚫۲۱. استان کرمان (کرمان)

🔴نغمه اسلام زاده

⚫۲۲. استان کرمانشاه (کرمانشاه)

🔴سارا ساروئی

⚫۲۳. استان کهگیلویه و بویراحمد (یاسوج)

🔴

⚫۲۴. استان گلستان (گرگان)

🔴

⚫۲۵. استان گیلان (رشت)

🔴

⚫۲۶. استان لرستان (خرم‌آباد)

🔴

⚫۲۷. استان مازندران (ساری)

🔴

⚫۲۸. استان مرکزی (اراک)

🔴

⚫۲۹. استان هرمزگان (بندرعباس)

🔴

⚫۳۰. استان همدان (همدان)

🔴

⚫۳۱. استان یزد (یزد)

🔴

⚫۱. منطقه آزاد کیش (استان هرمزگان)

🔴

⚫۲. منطقه آزاد قشم (استان هرمزگان)

🔴

⚫۳. منطقه آزاد چابهار (استان سیستان و بلوچستان)

🔴

⚫۴. منطقه آزاد ارس (استان آذربایجان شرقی)

🔴

⚫۵. منطقه آزاد انزلی (استان گیلان)

🔴

⚫۶. منطقه آزاد اروند (استان خوزستان)

🔴

⚫۷. منطقه آزاد ماکو (استان آذربایجان غربی)

🔴