🔵لیست نمایندگان استان ها و مناطق آزاد موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO ایران:

⚫۱. استان آذربایجان شرقی (تبریز)

🔴نماینده استان:

⚫۲. استان آذربایجان غربی (ارومیه)

🔴نماینده استان:

⚫۳. استان اردبیل (اردبیل)

🔴نماینده استان:

⚫۴. استان اصفهان (اصفهان)

🔴نماینده استان:

⚫۵. استان البرز (کرج)

🔴نماینده استان:

⚫۶. استان ایلام (ایلام)

🔴نماینده استان:

⚫۷. استان بوشهر (بندر بوشهر)

🔴نماینده استان:

⚫۸. استان تهران (تهران)

🔴نماینده استان:

⚫۹. استان چهارمحال و بختیاری (شهرکرد)

🔴نماینده استان:

⚫۱۰. استان خراسان جنوبی (بیرجند)

🔴نماینده استان:

⚫۱۱. استان خراسان رضوی (مشهد)

🔴نماینده استان:

⚫۱۲. استان خراسان شمالی (بجنورد)

🔴نماینده استان:

⚫۱۳. استان خوزستان (اهواز)

🔴نماینده استان:

⚫۱۴. استان زنجان (زنجان)

🔴نماینده استان:

⚫۱۵. استان سمنان (سمنان)

🔴نماینده استان:

⚫۱۶. استان سیستان و بلوچستان (زاهدان)

🔴نماینده استان:

⚫۱۷. استان فارس (شیراز)

🔴نماینده استان:

⚫۱۸. استان قزوین (قزوین)

🔴نماینده استان:

⚫۱۹. استان قم (قم)

🔴نماینده استان:

⚫۲۰. استان کردستان (سنندج)

🔴نماینده استان:

⚫۲۱. استان کرمان (کرمان)

🔴نماینده استان:

⚫۲۲. استان کرمانشاه (کرمانشاه)

🔴نماینده استان:

⚫۲۳. استان کهگیلویه و بویراحمد (یاسوج)

🔴نماینده استان:

⚫۲۴. استان گلستان (گرگان)

🔴نماینده استان:

⚫۲۵. استان گیلان (رشت)

🔴نماینده استان:

⚫۲۶. استان لرستان (خرم‌آباد)

🔴نماینده استان:

⚫۲۷. استان مازندران (ساری)

🔴نماینده استان:

⚫۲۸. استان مرکزی (اراک)

🔴نماینده استان:

⚫۲۹. استان هرمزگان (بندرعباس)

🔴نماینده استان:

⚫۳۰. استان همدان (همدان)

🔴نماینده استان:

⚫۳۱. استان یزد (یزد)

🔴نماینده استان:

⚫۱. منطقه آزاد کیش (استان هرمزگان)

🔴نماینده:

⚫۲. منطقه آزاد قشم (استان هرمزگان)

🔴نماینده:

⚫۳. منطقه آزاد چابهار (استان سیستان و بلوچستان)

🔴نماینده:

⚫۴. منطقه آزاد ارس (استان آذربایجان شرقی)

🔴نماینده:

⚫۵. منطقه آزاد انزلی (استان گیلان)

🔴نماینده:

⚫۶. منطقه آزاد اروند (استان خوزستان)

🔴نماینده:

⚫۷. منطقه آزاد ماکو (استان آذربایجان غربی)

🔴نماینده: