گرند مستر دکتر محمد بیگی
رئیس و بنیانگذار جهانی سبک

دکتر احمد پاک نهاد

عضو هیئت رئیسه

بهزاد عرب نیاسر

نائب رئیس

علیرضا صادقی

دبیر

علی رستم زاد

مشاور عالی حقوقی

پریسا عزیزی
رابط اداری

دکتر حامد برنگی
مسئول کمیته انفورماتیک

فرهاد غلامی
مسئول کمیته روابط عمومی

الهه بلوکی

نائب رئیس بانوان کمیته روابط عمومی

حمیده غلام زاده

نائب رئیس بانوان کمیته آکروبات رزمی

مهندس جلال پاپری مقدم برازجانی
مسئول جنوب کشور

علیرضا سرلک
مسئول مرکز کشور

زهره بحرینی
نائب رئیس بانوان جنوب کشور

مهندس عبدالمهدی حقانی فرد
مسئول کمیته دفاع شخصی جنوب کشور

مهدیه شیری
نائب رئیس بانوان کمیته مسابقات جنوب کشور

معصومه گره
نائب رئیس بانوان کمیته مربیان جنوب کشور

نازنین اسفندیاری
نائب رئیس بانوان کمیته آموزش جنوب کشور

سعید اسلام دوست

مسئول کمیته هنرهای فردی جنوب کشور

فاطمه سعدآبادی

نائب رئیس بانوان کمیته قهرمانان جنوب کشور