☯درجه ممتاز:

سمیه شمسی

☯درجه یک:

☯درجه دو:

☯درجه سه:

محمد طالبی

احمد شاهوردی

سید رسول حسینی عقدائی

زهره حمزه پور

ثریا حسین پور

سمیه رحمتی

حنانه مومنی

علی اصغر داوری پاریزی

احمد اسلامی

سیدحسین محدث

امیرحسین محمود صالحی

مریم مجیدی

سمیرا عباسی

معصومه طاهری

علیرضا صادقی

محمود باقری

محمدرضا نامدار

احمد خسرویان

انیسه مادامی پرست

بهزاد عرب نیاسر

مریم خرامید

فاطمه خجسته پی

نیلوفر کامیاب

نغمه اسلام زاده

فرزانه جعفرزادگان

حمیده گردشی حسن آباد

سید حجت سیاسی نژاد

مجتبی طالبی

مجتبی زینت پرست

حمید رفیعی دانا

الهه بلوکی

باران بحرینی

علیرضا معلم

سجاد فرخ

احسان دره زرشکی

زهره سلطانی زرندی

اسفندیار حیدری

احمد تاتار

حیدر بشیری

سیدامیرحسین حسینی

علی غلام پورحصارسرخ

سیدمرتضی کلانتریان

علی شهنی قیصری