☯درجه A:

احمد پاک نهاد

سیدسامان یزدان پناه

جعفر دیناروند

عرفان سرسختی عراقی

احمد تاتار

میثم سالاروند

عادل حسن پور

سیدجلیل شمسی معدنی

فاطمه خرمی

جاسم سالمی زاده

حسین غلامی

محمدرضا نامدار

زهره سلطانی

حامد معتمدی

ابراهیم موسی رهورد

☯درجه B:

جلال رحیمی پور
مسعود احمدی
حسین کاظمی

محمدرضا نامدار

رامین کریمی

محمد منصوریان

☯درجه C:

محمدرضا نامدار
محمد یزدان پرست

فاطمه سعدآبادی

احمد عباس وند

مهدی محمدی

نیما نوروزجو

شیوا حسین زاده

علی جانکی ئیلاق

مهدی یونسی

عمر اودینایف

فاطمه اسماعیلی

زهرا پورشاه آبادی

آرمین فهیم پور

جواد عزیزی

محمدجواد اشجاری

گل احمد رضایی

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

☯A LEVEL:

Ahmad Paknahad

Seyed Saman Yazdanpanah

Jafar Dinarvand

Erfan Sarsakhti Araghi

Ahmad Tatar

 Meysam Salarvand

 ADEL HASANPOOR

SEYED JALIL SHAMSI MADANI

FATEMEH KHORRAMI

JASEM SALEMZADEH

Hossein Gholami Sabooki

mohammadreza namdar

ZOHREH SOLTANI

Hamed Motamedi

Ebrahim mosarahvard

☯B LEVEL:

Jalal Rahimi Poor

Masuod Ahmadi

Hosein Kazemi

Mohammad Reza Namdar

Ramin Karimi

Mohammad Mansourian

☯C LEVEL:

Mohammad Reza Namdar

Mohammad Yazdan Parast

Fatemeh Sadabadi

Ahmad Abbasvand

Mahdi Mohammadi

Nima Noroozjoo

Shiva Hossein Zadeh

ALI JANAKI EELAGH

mehdi younesi

UMAR ODINAEV

Fatemeh esmaili

Zahra Pourshahabadi

Armin Faheem Poor

JAVAd AZIZI

Mohamad Javad Ashjary

Gul Ahmad Rezaei