• رئیس و بنیانگذار فدراسیون جهانی انجمن میکس کیک بوکسینگ “WMAF”.
  • رئیس و بنیانگذار سبک جهانی میکس کیک بوکسینگ فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران.
  • مسئول کمیته مربیان هیئت ورزشهای رزمی استان بوشهر.
  • مسئول هیئت ورزشهای رزمی کانون بسیج ورزشکاران شهرستان عسلویه.
  • مسئول کمیته کیک بوکسینگ دانشگاه های پیام نور استان بوشهر.
  • دارنده مربیگری درجه ممتاز کیک بوکسینگ از فدراسیون ورزشهای رزمی.
  • مربی درجه A بین المللی کیک بوکسینگ فدراسیون ورزشهای رزمی.
  • داور درجه A بین المللی کیک بوکسینگ فدراسیون ورزشهای رزمی.
  • دارای دکتری نفت و کارمند پتروشیمی.
  • سابقه تمرین در سبک های چانگ چوان، نان چوان، تای چی، شائولین، چویی لی فوت، تکواندو، کاراته، جودو، کونگ فو، رزم آوران، کونگ فو تایوانی، موی تای، ام ام ای و کیک بوکسینگ.
  • آموزش دیده کیک بوکسینگ زیر نظر اساتید روسی و قهرمانان اروپایی و آموزش دیده موی تای (موآی تای) زیر نظر اساتید برجسته تایلندی و سرمربی اسبق خارجی تیم ملی موی تای ج. ا. ایران.