• رئیس و بنیانگذار سبک میکس کیک بوکسینگ “WMAF”.
 • مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس “IMO”.
 • مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت نیک کار مهر دشتستان.
 • رئیس کنفدراسیون جهانی هنرهای رزمی “WMAC”.
 • رئیس انجمن ورزشهای رزمی هیئت ورزش کارگری استان بوشهر.
 • عضو هیئت رئیسه هیئت انجمن های ورزشهای رزمی منطقه آزاد کیش.
 • عضو شورای سیاست گذاری هیئت انجمن های ورزشهای رزمی منطقه آزاد کیش
 • رئیس کمیته مربیان هیئت انجمن های ورزشهای رزمی استان بوشهر.
 • رئیس هیئت ورزشهای رزمی کانون بسیج ورزشکاران شهرستان عسلویه.
 • مربی درجه ممتاز کیک بوکسینگ فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی.
 • مربی درجه A بین المللی کیک بوکسینگ فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی.
 • داور درجه A بین المللی کیک بوکسینگ فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی.
 • دارای دکتری نفت.
 • سابقه تمرین در سبک های چانگ چوان، نان چوان، تای چی، شائولین، چویی لی فوت، تکواندو، کاراته، جودو، کونگ فو، رزم آوران، کونگ فو تایوانی، موی تای، ام ام ای و کیک بوکسینگ.
 • آموزش دیده کیک بوکسینگ زیر نظر اساتید روسی و قهرمانان اروپایی و آموزش دیده موی تای زیر نظر اساتید برجسته تایلندی و سرمربی اسبق خارجی تیم ملی موی تای ج. ا. ایران.

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

PRESIDENT OF MIX KICK BOXING

(WMAF)

PRESIDENT OF WORLD MARTIAL ARTS CONFEDERATION

(WMAC)

PRESIDENT OF INTERNATIONAL MIX KICK BOXING LIAN PROTECTION ORGANIZATION

(IMO)