• رئیس و بنیانگذار فدراسیون جهانی میکس کیک بوکسینگ “WMAF”.
 • رئیس و بنیانگذار سبک جهانی میکس کیک بوکسینگ فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران.
 • رئیس کنفدراسیون جهانی هنرهای رزمی “WMAC”.
 • رئیس انجمن ورزشهای رزمی هیئت کارگری استان بوشهر.
 • رئیس کمیته مربیان هیئت ورزشهای رزمی استان بوشهر.
 • رئیس هیئت ورزشهای رزمی کانون بسیج ورزشکاران شهرستان عسلویه.
 • دارنده مربیگری درجه ممتاز کیک بوکسینگ از فدراسیون ورزشهای رزمی.
 • مربی درجه A بین المللی کیک بوکسینگ فدراسیون ورزشهای رزمی.
 • داور درجه A بین المللی کیک بوکسینگ فدراسیون ورزشهای رزمی.
 • دارای دکتری نفت و کارمند پتروشیمی.
 • سابقه تمرین در سبک های چانگ چوان، نان چوان، تای چی، شائولین، چویی لی فوت، تکواندو، کاراته، جودو، کونگ فو، رزم آوران، کونگ فو تایوانی، موی تای، ام ام ای و کیک بوکسینگ.
 • آموزش دیده کیک بوکسینگ زیر نظر اساتید روسی و قهرمانان اروپایی و آموزش دیده موی تای زیر نظر اساتید برجسته تایلندی و سرمربی اسبق خارجی تیم ملی موی تای ج. ا. ایران.