• رئیس و بنیانگذار سبک میکس کیک بوکسینگ “WMAF”.
  • رئیس کنفدراسیون جهانی هنرهای رزمی “WMAC”.
  • رئیس انجمن ورزشهای رزمی هیئت ورزش کارگری استان بوشهر.
  • رئیس کمیته مربیان هیئت انجمن های ورزشهای رزمی استان بوشهر.
  • رئیس هیئت ورزشهای رزمی کانون بسیج ورزشکاران شهرستان عسلویه.
  • مربی درجه ممتاز کیک بوکسینگ فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی.
  • مربی درجه A بین المللی کیک بوکسینگ فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی.
  • داور درجه A بین المللی کیک بوکسینگ فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی.
  • دارای دکتری نفت و کارمند پتروشیمی.
  • سابقه تمرین در سبک های چانگ چوان، نان چوان، تای چی، شائولین، چویی لی فوت، تکواندو، کاراته، جودو، کونگ فو، رزم آوران، کونگ فو تایوانی، موی تای، ام ام ای و کیک بوکسینگ.
  • آموزش دیده کیک بوکسینگ زیر نظر اساتید روسی و قهرمانان اروپایی و آموزش دیده موی تای زیر نظر اساتید برجسته تایلندی و سرمربی اسبق خارجی تیم ملی موی تای ج. ا. ایران.

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

PRESIDENT OF MIX KICK BOXING

(WMAF)

PRESIDENT OF WORLD MARTIAL ARTS CONFEDERATION

(WMAC)