شماره تماس، پیامک، واتس آپ و تلگرام استاد دکتر محمد بیگی:

9129348305 98+

آی دی تلگرام استاد دکتر محمد بیگی:

@Dr_MohammadBeigi

وبسایت میکس کیک بوکسینگ:

www.mixkickboxing.ir

کانال میکس کیک بوکسینگ:

https://telegram.me/MIXKICKBOXING

کانال موسسه بین المللی مراقبت و تشریفات IMO

https://telegram.me/IMO_PROTECTION

پیج شخصی استاد دکتر محمد بیگی:

https://Instagram.com/mohammadbeigi_ir

پیج میکس کیک بوکسینگ:

https://Instagram.com/MIXKICKBOXING

پیج موسسه بین المللی مراقبت و تشریفات IMO:

https://Instagram.com/IMO_PROTECTION

پیج موسسه بین المللی رزمی IMO:

https://Instagram.com/IMO_ORGANIZATION

پیج کنفدراسیون جهانی هنرهای رزمی WMAC:

https://Instagram.com/WMAC_CONFEDERATION

ایمیل میکس کیک بوکسینگ:

info@mixkickboxing.ir

ایمیل ریاست میکس کیک بوکسینگ:

president@mixkickboxing.ir

شماره پیامک اطلاع رسانی:

50001333348305