شماره تماس، پیامک، واتس آپ و تلگرام استاد دکتر محمد بیگی:

09129348305

آی دی تلگرام استاد دکتر محمد بیگی:

@Dr_MohammadBeigi

وبسایت فدراسیون جهانی میکس کیک بوکسینگ (انگلیسی زبان):

www.mixkickboxing.com

وبسایت سبک جهانی میکس کیک بوکسینگ جمهوری اسلامی ایران (فارسی زبان):

www.mixkickboxing.ir

کانال فدراسیون جهانی میکس کیک بوکسینگ:

https://telegram.me/MIXKICKBOXING

کانال دپارتمان بادیگاردی وِماف (WMAF):

https://telegram.me/BODYGUARD_WMAF

پیج فدراسیون جهانی میکس کیک بوکسینگ:

https://Instagram.com/MIXKICKBOXING

پیج دپارتمان بادیگاردی وِماف (WMAF):

https://Instagram.com/BODYGUARD_WMAF

پیج کنفدراسیون جهانی هنرهای رزمی وِماک (WMAC):

https://Instagram.com/wmac_confederation

پیج شخصی استاد دکتر محمد بیگی:

https://Instagram.com/mohammadbeigi.ir

ایمیل فدراسیون جهانی میکس کیک بوکسینگ:

info@mixkickboxing.com

ایمیل سبک جهانی میکس کیک بوکسینگ جمهوری اسلامی ایران:

info@mixkickboxing.ir

ایمیل ریاست فدراسیون جهانی میکس کیک بوکسینگ:

President@mixkickboxing.com

ایمیل ریاست سبک جهانی میکس کیک بوکسینگ جمهوری اسلامی ایران:

president@mixkickboxing.ir

شماره پیامک اطلاع رسانی:

50001333348305